Ulgi w PIT 2013 c.d.

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozliczając PIT 2013 można nie tylko wziąć pod uwagę ulgi dotyczące dzieci, Internetu czy też honorowego krwiodawstwa.  Każdy podatnik może również odliczyć ustalone kwoty z tytułu ulgi od darowizny, ulgi rehabilitacyjnej czy też odsetkowej. Ulga od darowizny Ten rodzaj ulgi możemy uwzględnić przy odliczeniach w PIT 2013 jeżeli przekazaliśmy jakieś datki na organizacje pożytku publicznego, […]

więcej...

Ulgi w PIT 2013

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozliczając PIT 2013 możemy jeszcze skorzystać z wielu ulg, z których niestety w przyszłym roku nie będziemy mogli wziąć pod uwagę. Ulga dla krwiodawców Jedną z najmniej popularnych form odliczeń w PIT 2013 jest odliczenie ulgi z tytułu bycia czynnym honorowym krwiodawcą. Aby móc skorzystać z ulgi na krew, należy wziąć odpowiednie zaświadczenie z centrum […]

więcej...

PIT – 36 dla kogo?

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Kto wypełnia PIT – 36? Nadszedł czas rozliczenia PIT 2013, niektórzy podatnicy będą musieli wybrać formularz PIT-36. Ten formularz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Formularzem tym posługują się wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody opodatkowane za zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, czyli nie pracują na etacie. W […]

więcej...

PIT-37 – dla kogo?

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozliczając zeznanie roczne PIT 2013 każdy podatnik musi wybrać formularz podatkowy. Najczęściej składanym drukiem jest PIT-37. PIT-37 dla kogo? PIT-37 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło, a także dla emerytów i rencistów. Wypełniają go również osoby pobierające  świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, zasiłki pieniężne […]

więcej...

Mija termin przekazania pracownikom PIT-11

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Dziś jest ostatni dzień w którym można przekazać zarówno pracownikowi jak i Urzędowi Skarbowemu PIT – 11. Można zrobić to osobiście lub też wysłać pocztą, jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku może zostać ukarany grzywną. Co zawiera PIT-11? Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek po zakończeniu roku podatkowego sporządzić PIT -11.  Formularz […]

więcej...

Odliczenie wydatków na leki w PIT 2013

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

W rozliczeniu rocznym PIT 2013 osoby niepełnosprawne mają prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki poniesione na zakup leków. Niestety Urząd Skarbowy często musi ścigać takich podatników za popełniane błędy. Kto może odliczyć wydatki na leki? Podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć w PIT 2013 wydatki przeznaczone na zakup leków pod warunkiem, że specjalista zatwierdzi […]

więcej...

1% podatku dla OPP c.d.

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Jak liczony jest 1% podatku? Podatnik ma możliwość przekazania dla OPP kwoty nie wyższej niż 1% podatku. Istnieje możliwość wpisania do deklaracji PIT 2013 jedynie części tej kwoty. Ważne, aby kwota ta wynikała z zeznania podatkowego lub późniejszej korekty. Podatek wynikający z deklaracji musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu […]

więcej...

1% podatku dla OPP

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Od kiedy? Już od 01.01.2004 r. mamy możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz OPP, wówczas bowiem weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do 01.01.2007 podatnik musiał osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej organizacji, aby następnie móc kwotę tą odliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Obecnie polecenie wpłaty na rzecz […]

więcej...

PIT 2013 dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Jaki formularz wypełnić? Obliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatnik może dokonać na formularzu zeznań PIT-37 lub PIT-36. Są one przeznaczone do rozliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Kwotę odliczenia wskazuje się w załączniku PIT-O, w którym należy podać liczbę dzieci, numery PESEL, kwoty odliczeń oraz miesiące, za które należy się […]

więcej...

PIT 2013 a emeryci i renciści

Czytaj cały artykuł  | Komentowanie nie jest możliwe

Jeżeli otrzymujesz rentę lub emeryturę – nie ma rady – tak jak wszyscy podatnicy musisz rozliczyć się ze swoich dochodów. Może to za ciebie zrobić ZUS lub KRUS. Są jednak przypadki, w których trzeba złożyć PIT 2013 w urzędzie skarbowym samodzielnie. ZUS lub KRUS wyręczy w Urzędzie Skarbowym Każdy rencista lub emeryt do końca lutego […]

więcej...