Odliczenie wydatków na leki w PIT 2012

W rozliczeniu rocznym PIT 2012 osoby niepełnosprawne mają prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki poniesione na zakup leków. Niestety Urząd Skarbowy często musi ścigać takich podatników za popełniane błędy.

Kto może odliczyć wydatki na leki?

Podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć w PIT 2012 wydatki przeznaczone na zakup leków pod warunkiem, że specjalista zatwierdzi konieczność przyjmowania przez osobę niepełnosprawną określonych leków stale lub czasowo. Podatnik musi więc posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie uprawniające go do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Istnieje również konieczność przechowywania dokumentów potwierdzających zakup tychże leków. Należy pamiętać iż na tych rachunkach czy fakturach muszą być wyszczególnione dane identyfikujące sprzedającego i kupującego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Załącznik PIT/O

Rozliczając PIT 2012, podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej lub ryczałtu mogą wziąć pod uwagę ulgę rehabilitacyjną. W zależności od źródła dochodów należy dokonać rozliczenia wypełniając zeznanie roczne na formularzu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Limit odliczenia leków

Podatnicy muszą pamiętać, że odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Ustalając kwotę odliczenia należy w każdym miesiącu porównać, ile kosztowały zakupione leki oraz jaka jest różnica z danego miesiąca uprawiająca do ulgi. Następnie sumę różnic z poszczególnych miesięcy sumuje się i odlicza w formularzu PIT 2012. Niepełnosprawni lub osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na zakup leków jeżeli w danym miesiącu wydali na leki więcej niż 100 zł. Odliczeniu od dochodu podlega tylko nadwyżka ponad 100 zł.

Comments are closed.